DORPSRAAD LAAR

'Behartigt de belangen van Laar, het mooiste kerkdorp van Weert.'

 

 

OVER ONSNIEUWS

DORPSRAAD LAAR

BEHARTIGT DE BELANGEN

Als dorpsraad is het ons doel om de woon-, werk- en leefsituatie in ons mooie Laar te bevorderen. We fungeren als gesprekspartner voor de gemeente en zijn een klankbord voor onze dorpsbewoners. We behartigen de belangen van Laar, het mooiste kerkdorp van Weert.

MAAKT ZAKEN BESPREEKBAAR

Als dorpsraad is het ons doel om een goede communicatie te onderhouden met de bewoners. We ondernemen actie bij verschillende knelpunten, problemen en wensen. Op onze website delen wij het laatste nieuws omtrent ontwikkelingen en gebeurtenissen in ons mooie kerkdorp.

BLIJF DE HOOGTE

Wil je op de hoogte blijven van de gebeurtenissen in ons kerkdorp en samen ervoor zorgen dat Laar een veilige plek is en blijft? Wordt dan lid van onze WhatsApp groep.

Stuur een mail naar buurtpreventielaar@ziggo.nl

EVENEMENTEN

06 APRIL - JAARVERGADERING 20.00

De 40ste jaarvergadering van de dorpsraad Laar vindt plaats om 20.00 op 06 april 2023.
Aansluitend aan de vergadering zal er een spreker van de gemeente Weert aanwezig zijn om te spreken over de plannen van Laarveld fase 4.

19 oktober 2022 - Donkere Dagen Offensief 19.00

Op woensdag 19 oktober staat er een DDO Donkere Dagen Offensief voor Laar gepland tussen 19:00 – 21:00 bij IKC Laar.

NIEUWS

Volg het nieuws omtrent ontwikkelingen en gebeurtenissen in ons mooie kerkdorp.