huidige projecten
Afgeronde projecten

Huidige Projecten

Momenteel houden wij ons bezig met onderstaande projecten. Wilt u graag deelnemen aan één van de projecten? Neem dan contact met ons op. Mist u projecten of wilt u graag samen met ons een ander project starten? Neem dan ook contact met ons op.

LAARVELD

De dorpsraad Laar is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Laarveld. We behartigen de belangen van Laar en beschermen het dorpskarakter van Laar.

KAMPERSHOEK 2.0

De ontwikkelingen van Kampershoek 2.0 zijn in volle gang. Wij dienen als klankbord voor de gemeente en waar nodig geven wij advies.

Verkeer

Door onder andere de bouw van Laarveld en het toenemende verkeer op Laar is het van belang dat iedereen nog steeds op een veilige manier kan deelnemen aan het verkeer. Met de de gemeente zijn we daarom in overleg om een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te genereren.