info laar
VERENIGINGEN

INfo laar

Laar is gelegen in het landelijk gebied ten noordwesten van Weert op een hoogte van ongeveer 32 meter. Door de aanleg van autowegen, bedrijventerreinen en -in het eerste kwart van de 21e eeuw- ook woonwijken komt de stad steeds dichterbij. Ten zuiden van Laar wordt de nieuwe woonwijk Laarveld gerealiseerd. Het dorp is hierdoor feitelijk vastgegroeid aan de stad Weert. Op initiatief van de dorpsraad en de gemeenteraad wordt er een groene buffer gerealiseerd tussen de nieuwe wijk en Laar waardoor het dorpse karakter behouden blijft. Ten zuidoosten van Laar ligt bedrijventerrein Kampershoek, vroeger een buurtschap.

Voor het overige wordt Laar omgeven door landbouwgebied. In noordwestelijke richting vindt men echter een groot natuurgebied: Het Weerterbos.

Het kerkdorp Laar

De schans van Laar kent een rijke geschiedenis. Omgeven door een gracht en een wal werd de Schans in eerste instantie gebruikt als vluchtplaats tegen rondtrekkende plunderaars. Later werd hier de dorpsschool gebouwd. In 1942, toen het land binnen de gracht in gebruik was als akkerland, schonken de dorpsbewoners het aan de parochie om er een kerk te vestigen. Deze is gebouwd in 1948-’49.

LAAR IN BEELD