Mogelijke sluiting Café Zaal “Bee-j Bertje”

mrt 28, 2023

Vanaf 3 april is de ruimte bij Bee-j Bertje mogelijk niet meer beschikbaar voor verenigingen. Mede door de hoge energie prijzen en de huidige subsidie is het voor de uitbater niet meer rendabel om te verhuren aan de verenigen.

Vanaf afgelopen jaar is de Dorpsraad Laar in gesprek met onder andere de verenigingen van Laar, Henk Broods van Beej Bertje en de Gemeente. Afgelopen november zijn we in gesprek geweest bij de gemeente over het subsidiegeld aan de hand van de zienswijze, echter bleef het gewenste resultaat uit.

Tijdens de raadsvergadering op 22 maart jl. is er motie door DUS Weert, CDA en PVDA ingediend betreffende de subsidie welk dhr. H. Broods ontvangt omdat hij als MFA functioneert voor de verenigingen op Laar.
Tijdens deze raadsvergadering was de Laarder gemeenschap goed vertegenwoordigd, hieruit blijkt dat er een hechte gemeenschap is op Laar. Ton Timmermans heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht en benadrukte, nogmaals, de noodzaak vaan de ruimte voor de verengingen gedurende de gehele dag.
Na een schorsing van de vergadering is de motie herschreven, “ https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/22-maart/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-Verhoging-vergoeding-verenigingsgebruik-zaal-Beej-Bertje/Motie-BeejBertje.pdf “ en gesteund door de gehele raad.

Wethouder Steinbach gaat nu in gesprek met dhr H. Broods en de Dorpsraad Laar.

Zodra er een update is zullen we deze met jullie delen