OVER ONS
KERKDORP LAAR

BEHARTIGT DE BELANGEN

De vereniging ‘Dorpsbelangen Laar’ is in 1982 opgericht door inwoners van Laar en was daarmee een van de eerste dorpsraden in de gemeente Weert. De doelstelling van de vereniging, zoals in de statuten omschreven, luidt:

‘Het benutten van alle mogelijkheden om te werken aan vormgeving, verbetering en instandhouding van de woon-, werk- en leefsituatie van het kerkdorp Laar. Daarbij in acht nemend dat Laar een kerkdorp is met een overwegend agrarisch karakter.’

het bestuur

Maandelijks heeft het bestuur een vergadering om ontwikkelingen te bespreken. Wilt u graag de notulen ontvangen van één van de vergaderingen? Laat het ons weten en wij sturen u de notulen toe.

Het bestuur van de vereniging is de dorpsraad van Laar. Sinds de invoering van buurtbeheer in Weert krijg de dorpsraad jaarlijks een bijdrage van de gemeente Weert, waaruit de dorpsraad haar activiteiten financiert.

Pascal Jacobs

Voorzitter
Projecten Kampershoek en Laarveld

Laura Relou-Borsboom

Secretaris
Interactie met verenigingen

Miranda van Wegberg-Hanssen

Penningmeester

Sabrina van Raaij

Algemeen bestuurslid
Website & Social media

Bram Bertels

Algemeen bestuurslid
Project wateroverlast

Jeroen Toonders

Algemeen bestuurslid